Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Świątynie, cmentarze i kapliczki

Cerkiew w Tarnawie Górnej - nieużytkowana i niszczejąca, robi niesamowite wrażenie

Cerkiew w Czarnej, obecnie kościół rzymskokatolicki. Najczęściej odwiedzana cerkiew w Bieszczadach, z cofniętym ikonostasem i oryginalnej fasadzie.