Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Trasy po Bieszczadach

Duża Obwodnica Bieszczadzka, zwana jest także Dużą Pętlą bądź Wielką Karuzelą. Jest najpopularniejszą trasą wśród wycieczek autokarowych. Zaczyna i kończy się w Lesku, licząc 160 km. Na tej stronie można znaleźć wiele innych wariantów tej trasy. Na omawianej pętli zobaczymy zabytki i partie najwyższych bieszczadzkich szczytów, objętych ochroną w formie dwóch parków krajobrazowych (Ciśniańsko- Wetliński i Doliny Sanu) oraz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wymienione trzy parki w Bieszczadach wraz z formami ochrony przyrody ze Słowacji i Ukrainy tworzą Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” wpisany na listę UNESCO. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Mała Obwodnica Bieszczadzka to fragment północnej części Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej  połączony z cięciwą trasy Hoczew – Bukowiec – Czarna. Atutem tej pętli są drewniane zabytki architektury sakralnej oraz malownicze zakątki Jeziora Solińskiego. Trasa rozpoczynająca i kończąca swój bieg w Lesku liczy 93 km.Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Bieszczadzkie Jeziora to moja autorska trasa łącząca okolice Zalewu Myczkowieckiego z Małą Obwodnicą Bieszczadzką. Pozwala poznać historię i malownicze okolice zapory w Solinie i Myczkowcach. Sąsiedztwo 5 rezerwatów przyrody pozwala na realizację ciekawych lekcji przyrodniczych w terenie w ramach zielonych szkół. Pozwala poznać historię i malownicze okolice zapory w Solinie i Myczkowcach. Najkrótsza trasa autokarowa w Bieszczadach liczy sobie 50 km. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Dzikie Bieszczady zwana również Pętlą Doliną Solinki do Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest alternatywą Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej i trasy Bieszczadzkie Jeziora. Pozwala w ciągu jednego dnia zwiedzić okolice Zalewu Solińskiego i zobaczyć połoniny w Bieszczadach Wysokich. Wariant ten wybierany najczęściej przez wycieczki dysponujące jednym dniem na zwiedzanie Bieszczadów. Trasa swój bieg kończy i zaczyna w Lesku, liczy 163 km. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Wokół bieszczadzkich jezior to zmodyfikowana trasa Małej Obwodnicy Bieszczadzkiej i Obwodnicy Bieszczadzkich Jezior, pozwala odwiedzić zaporę w Myczkowczach i Solinie, wiele zabytków drewnianej achitektury oraz podziwiać piękno okolic bieszczadzkich zalewów i rezerwatów przyrody. Trasa położona na terenie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pętla z początkiem i końcem w Lesku liczy sobie 110 km. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Szlak Ikon Doliny Osławy połączony z zachodnim fragmentem Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej i trasą Komańcza- Cisna zwaną przez turystów Drogą Karpacką. Pętla o długości 106 km, początek i koniec w Lesku. Droga wiedzie szlakiem kulturowym w dolinę Osławy, gdzie zobaczymy następujące atrakcje: drewniane i murowane cerkwie (będące we władaniu wiernych obrządku prawosławnego i grecko-katolickiego), rezerwaty przyrody, kapliczki, urokliwe przełomy rzek. Obwodnica łączy się z Drogą Karpacką, gdzie towarzyszy nam torowisko Ciuchci Bieszczadzkiej, dzikie odstępy południowej granicy kraju oraz czytelne ślady kulturowe Łemków zamieszkujących te tereny do 1947r. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Szlak Ikon Doliny Sanu to trasa obfitująca w zabytki drewnianej architektury sakralnej, wiedzie przez urokliwe tereny doliny rzeki San. Pozwala odwiedzić największą kolekcję ikon w Polsce zgromadzoną w dwóch placówkach muzealnych w Sanoku. Jedna z najpiękniejszych tras wiodąca przez tereny Parku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz Obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Góry Słonne PLB 180003. Trasa rozpoczyna i kończy swój bieg w Sanoku licząc 70 km. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Historyczne bramy Bieszczadów to moja autorska trasa obfitująca w atrakcje kulturowe, historyczne i  przyrodnicze. Na tym odcinku znajdują się dwa rezerwaty z ścieżkami przyrodniczymi, liczne pomniki przyrody, parki miejskie i podworskie, muzeum i skansen o unikatowych w skali europejskiej zbiorach, pracownie ikon, cerkwie, bożnice żydowskie i kościoły. Odwiedzamy trzy ważnie dla historii Bieszczadów i Ziemi Sanockiej miasta: Lesko, Zagórz i Sanok. Zwiedzamy zabytki i osobliwości przyrodnicze, istnieje możliwość przejść pieszych szlakami znakowanymi. Trasa Lesko – Załuż - Sanok –Zagórz - Lesko liczy 39 km. Jest doskonałym wariantem w razie niepogody. Szczegółowy opis trasy znajdziecie tutaj.

Doliną Terebowca - wędrówka ścieżką dydaktyczną Ustrzyki Górne - Tarnica. Niewielu przewodników zna się na przyrodzie i potrafi o niej opowiadać. Oprowadzanie dużej grupy po ścieżce dydaktycznej tak naprawdę to strata czasu. Zielone lekcje na ścieżkach to program dla małych grup pasjonatów.

Potok na szlaku

Po długotrwałych i ulewnych opadach deszczu, bieszczadzkie szlaki zamieniają się w potoki. Jest to szczagólnie uciązliwe dla tych, którzy są nieodpowiednio przygotowani na taką wyprawę. Dlatego zawsze warto pamietać o odpowiednim butach i odzieży przeciwdeszczowej...

Ciuchcia