Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Błonkoskrzydłe- przystanek 5 - Quest entomologiczny w ORW Caritas w Myczkowcach

Błonkówki to rząd owadów, który wyróżnia się spośród innych parą dwóch błoniastych skrzydeł. Jest to liczna grupa, do tej pory opisano ponad 100 tysięcy gatunków. Spośród wielu rodzin błonkoskrzydłych, które występują w Polsce, największe znaczenia dla środowiska naturalnego oraz dla gospodarki człowieka mają pszczołowate.  Zapylają wiele kwiatów          i roślin. Większość z tych gatunków prowadzi samotny tryb życia. Znane są również gatunki, które tworzą zhierarchizowane społeczeństwa. Należą do nich pszczoła miodna oraz trzmiele.  W naszym kraju opisano ponad 470 gatunków pszczołowatych. Prawie połowa  z tej liczby zagrożona jest wyginięciem i została umieszczona na czerwonej liście zwierząt ginących w Polsce. Kolejna grupa owadów społecznych to mrówkowate, których przedstawiciele tworzą liczne społeczności. W Polsce stwierdzono występowanie 103 gatunków. Mrówki przekształcają swe najbliższe otoczenie, są drapieżnikami i opanowały większość środowisk. W przeciętnej rodzinie mrówek może występować nawet milion osobników, które w ciągu roku mogą polować nawet na dwa miliony innych stawonogów, ślimaków, itp. Mrówki budują swoje gniazda w ziemi i przemieszczają ogromne ilości materii organicznej oraz cząstek gleby, kształtując tym samym strukturę podłoża. Kolejną rodziną błonkówek są nastecznikowate związane z terenami otwartymi o niskiej roślinności. Wyglądem przypominają osy, są jednak od nich smuklejsze i z reguły ubarwione na czarno lub brązowo. Dorosłe owady budują gniazda w ziemi, do którego wznoszą pokarm: najczęściej martwe lub sparaliżowane swym jadem owady i pająki. Niestety wiele gatunków nastecznikowatych zagrożonych jest wyginięciem. Przyczyną jest  głównie brak odpowiednich siedlisk. Grupa tych niewielkich owadów jest słabo zbadana,  dotychczas stwierdzono 85 gatunków. Najpospolitszymi i najbardziej  znanymi błonkówkami w Polsce  jest  nadrodzina osowatych. Stwierdzono obecność 50 gatunków tych owadów. Omawiane drapieżniki  posiadają żądła, którymi skutecznie bronią swoich gniazd, przez co nie cieszą się dużą sympatią wśród ludzi. Pod lasem osy i szerszenie mają ogromne znaczenie, stanowią regulator liczebności innych owadów.