Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Motyle - przystanek 4 - Quest entomologiczny w ORW Caritas w Myczkowcach

Motyle są rzędem owadów uskrzydlonych liczącym 150 tysięcy gatunków. W Polsce zostało opisanych ponad  3 tysiące. Ze względu na budowę ciała (przede wszystkim skrzydeł)  oraz przystosowanie względem środowiska, przyrodnicy i kolekcjonerzy dzielą motyle  na nocne i dzienne, ze względu na rozmiary na: małe i duże. Podziały te występują w barwnych atlasach, kolekcjach prywatnych i muzealnych. Nie funkcjonują w świecie nauki. Motyle odżywiają się nektarem kwiatowym. Pobierają go za pomocą charakterystycznego aparatu gębowego - ssawki. Najdłuższe ssawki mają przedstawiciele rodzinny zawisakowatych, długość ich aparatu gębowego niekiedy przekracza długość ciała. Jak wskazuje nazwa tej rodziny motyli, potrafią one zawisać w locie podczas pobierania pokarmu z kwiatów, czym przypominają kolibry.
Motyle wyróżniają się spośród innych rzędów owadów skrzydłami. Są one zbudowane z maleńkich łusek, stąd też często w literaturze nazywa się je łuskoskrzydłymi. Barwy, kształty i rozmiary skrzydeł motyli to ogromne i niezliczone bogactwo świata naturalnego, budzące zachwyt przeciętnego obserwatora oraz dużej rzeszy naukowców i kolekcjonerów .  Po barwach skrzydeł i umieszczonych na nich rysunkach, najczęściej rozpoznaje się  gatunek, jego płeć , a także kondycję danego osobnika. Rysunki na skrzydłach  tworzą dosyć osobliwe melanże kolorów, przyciągające ludzki wzrok i odstraszające drapieżniki, często są perfekcyjnym kamuflażem, dzięki, któremu omawiane owady są  wręcz niezauważalne w swoim naturalnym środowisku.  
Motyle przechodzą ciekawy i niezwykły cykl nazywany przeobrażeniem zupełnym. Z zapłodnionych jaj wykluwają się gąsienice. Intensywnie żerują na roślinach. Morfologia gąsienic jest podobnie jak i u owadów dorosłych bardzo zróżnicowana. Wspólną cechą wszystkich larw jest walcowaty kształt, sześć odnóży i dobrze wykształcony aparat gębowy gryzący. Gąsienice intensywnie żerują, rosną, by przemienić się w nieruchomą poczwarkę, a następnie  uskrzydloną postać dorosłą. Zjawisko to jest jednym z największych cudów przyrody.