Piotr Kutiak
tel. 663 740 066
e-mail: piotrkutiak@wp.pl
Więcej...

Owady - przystanek 2 - Quest entomologiczny w ORW Caritas w Myczkowcach

Owady są zwierzętami, które występują na wszystkich kontynentach i zasiedlają siedliska z wyłączeniem morskich i oceanicznych głębin oraz kół podbiegunowych i rejonów polarnych. Dotychczas opisano ponad milion gatunków, choć naukowcy szacują, że liczba ta to zaledwie połowa z występujących na Ziemi. Owady zaliczane są do najliczniejszych gatunków w Polsce. Do tej pory opisano 34 tysiące gatunków.  Owady  są bardzo ważnymi organizmami dla trwałości i stabilności ekosystemów: rozkładają materię organiczną i wpływają na obieg pierwiastków w przyrodzie. Wśród nich można spotkać gatunki, które są najczęściej pokarmem dla wielu innych większych stworzeń, nie brakuje też  roślinożerców, pasożytów oraz drapieżników. Owady opanowały także sztukę budowania swoich siedzib, czym przyczyniają się do ograniczenia populacji szkodników, rozkładu materii organicznej, rozsiewania nasion i spulchniana struktury gleby. Owady są bardzo ważnym elementem naszego otoczenia. Gospodarka leśna, rolnicza oraz niekontrolowana rozbudowa siedzib ludzkich przyczynia się do degradacji i niszczenia siedlisk. Efektem tego jest redukcja ilości owadów. W związku z tym, że wiele gatunków polskiej entomofauny zagrożonych jest wymarciem ,zaczęto wprowadzać zmiany w prawie ochrony przyrody zarówno w polskim jak i międzynarodowym. Przepisy te znajdują się także w konwencji zachowania bioróżnorodności oraz dyrektywach Unii Europejskiej dotyczącej Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.

SzarańczakWtyk straszykPluskolecKowal bezskrzydłyChruścikiWojsiłkaSzablakNartnik